Diensten

Een mediation heeft kans van slagen als partijen vrijwillig deelnemen (ze zetten zich in om tot een oplossing te komen), als er sprake is van commitment en als iedereen vrij kan spreken doordat de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk is. Als mediator kies ik geen partij, heb geen persoonlijk belang bij de uitkomst en zorg ik voor gelijkwaardigheid tijdens de gesprekken.

Mediation in arbeidszaken

Zowel de werkgever als de werknemer kan vragen om naar het inzetten van een mediator. Als neutral en onafhankelijke partij kan ik tijdens de gesprekken ‘ogen openen’. Conflicten kunnen spelen op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, het functioneren of bij re-integratietrajecten.

Mediation in familiezaken

De grootste ruzies zijn vaak begonnen door een kleine ergernis. De emoties nemen toe en de gesprekken gaan stroever. Met behulp van mediation ga je op zoek naar de verschillen en kijk je naar de toekomst die je wilt creëren. Je zult merken dat verschillen er mogen en kunnen zijn. Het opstellen van een omgangsregeling (wat wil/kun je als ouders voor het kind betekenen als je geen partner meer bent) en andere zaken gerelateerd aan een echtscheiding zijn onderwerpen waarbij ik kan helpen.

Afhankelijk van de situatie werk ik samen met een advocaat. Een reguliere mediation sessie duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Daarbij is het mogelijk dat 3 tot 5 sessies voldoende zijn om tot een optimale besluitvorming te komen.

Mediation in strafzaken

De start bij deze mediations is altijd anders. Er is in de meeste gevallen namelijk aangifte gedaan! Een doel kan zijn om antwoord te krijgen op vragen over het gebeurde en er kan worden gesproken over de effecten en de impact hiervan. Daarnaast gaan we in op vergoedingen van materiële en emotionele schade.

Gesprekken beginnen apart en kunnen later ook gezamenlijk plaatsvinden. Ook familie en vrienden van de partijen kunnen aan de mediation deelnemen. Alles is en blijft gericht op het nemen van verantwoordelijkheid en het streven naar herstel!

Bij strafzaken werk ik altijd samen met een co-mediator.

Laatste blogs

Boersen Mediation op Facebook

Tweets