Door Covid-19 verandert de wereld om ons heen. Een groot gedeelte van de mensen die werken doen dit vanuit huis. Overleg vindt plaats via skype, zoom, facetime of een andere online vorm. Thuiswerken, iets dat eerder niet bespreekbaar was doordat “je op de zaak moest zijn”, is van de een op andere dag de enige mogelijkheid gebleken om aan het werk te blijven.
Andere groepen hebben het juist veel drukker en zijn verplicht op het werk te komen.

De kans op het toenemen van spanning is aanwezig. Dit kan zijn door de gewijzigde vorm van werken echter het kan ook zijn dat de lichte irritaties die er al waren groter worden doordat er meer druk ervaren wordt.

Kon je voorheen de stijgende adrenaline kwijt door bijvoorbeeld te sporten of een borrel met je beste maat op het terras, nu moet je een andere manier vinden. Die andere manier geldt ook voor de mediations die wij doen.

Groepsmediation kan uitsluitend online, een totaal nieuwe methode voor zowel ons als de partijen die deelnemen. Ook één op één gesprekken zijn online mogelijk. Deze online werkwijze heeft niet onze voorkeur. Soms is het echter, in het belang van de voortgang van het traject, de meest ideale oplossing.

Enkele nadelen:
• De techniek kan je in de steek laten waardoor de verbinding hapert of niet tot stand komt.
• De non-verbale communicatie en de interactie is minder goed zichtbaar.
• De aandacht kan verslappen door dingen die op de achtergrond plaatsvinden.
• De vertrouwelijkheid en geheimhouding van de gesprekken is kwetsbaarder dan bij een reguliere mediation.
• Emotionele aspecten, belangen en behoeftes kunnen mogelijk ondergeschikt raken.

Enkele voordelen:
• De mediation kan doorgaan.
• Geen reistijden.
• Minder tijdsdruk.
• Een ieder zit een eigen, veilige omgeving en kan zich vrijer voelen om te praten.
• Is handig als de mediation nodig is bij een eenvoudige ja/nee situatie.

Wij hebben er dus weloverwogen voor gekozen om online mogelijkheden aan te bieden. De keuze tussen online en persoonlijke mediation wordt per persoon en situatie besproken.