Exit mediation

Veelal is een mediationstraject gericht op het herstellen van een relatie. Er bestaat echter ook nog een andere vorm: de exit mediation. In dat geval moet er tussen werkgever en werknemer gesproken worden over het feit dat zij uit elkaar gaan echter ook hóe zij uit elkaar kunnen gaan.

De exit mediation is daabij gericht op een verbetering van de verhoudingen en op het maken van afspraken over wel/geen beëindigingsvergoeding, de einddatum, het al dan niet betalen van niet-genoten vakantiedagen enzovoorts. In veel gevallen zal de exit-mediator (ook) juridisch onderlegd moeten zijn, zodat de afspraken die tijdens de exit-mediation worden gemaakt arbeidsrechtelijk zijn toegestaan.

Als je zonder wrok wilt terugkijken op het verleden en met veel plezier vooruit wilt kijken naar een mooie toekomst, maak je afspraken dan samen met een mediator.