Humor in Mediation kan dat?

Jazeker, zij het met mate en op gepaste wijze. Partijen moeten vanzelfsprekend wel het gevoel hebben dat de mediator hen én de kwestie die op tafel ligt, serieus neemt.
Toch kan enige subtiele humor de lucht klaren en partijen een adempauze bieden. Een Amerikaanse mediator zei ooit: ‘In times of conflict and trouble, one of the first qualities that we lose is our sense of humor’ en daar heeft hij volledig gelijk in!

Wanneer, subtiel toegepast, kan humor helpen om de conflicterende partijen weer ‘los’ te krijgen en vooruit te laten kijken. Het lucht op en klaart soms zelfs de lucht. Er was ooit een mediator die aan het begin van een eerste sessie, wanneer hij het gevoel dat dat kón, vaak zei: ‘het toilet is beneden aan het einde aan de gang, maar u mag daar geen gebruik van maken tot we tot een oplossing zijn gekomen.’ Die absurde opening heeft menigmaal geresulteerd in het deels wegnemen van de spanning.

Een goede mediator, en dat is er een met mensenkennis en een enorm inlevingsvermogen, voelt aan wanneer hij/zij enige humor kan toepassen tijdens de mediation. Wij, Bert Butter en Caroline Boersen, hebben dat vermogen allebei en hebben daar ook meer dan eens succesvol gebruik van gemaakt. Natuurlijk mét respect voor de aanwezigen én de voorliggende kwestie!

Gaat het gesprek ongemakkelijk en voel jij je niet vrij om alles te zeggen? Wie weet kunnen wij de steun geven die nodig is om verder te komen.

Een kop koffie is zo gezet, als je eens wilt praten….