Mediation geslaagd of niet?

Bij de vraag: ‘Lukt elke mediation?’ behoort feitelijk de vraag wanneer een mediation geslaagd is. Als voorbeeld schetsen wij een situatie waarvan wij nog steeds denken “waar ging het mis?”

Een werknemer, die zich had ziekgemeld, werd naar ons doorverwezen door een arbodienst. De arbo-arts stelde in zijn advies dat er sprake was van een probleem waarbij er, mits dat probleem besproken zou worden, geen sprake was van arbeidsongeschikt door ziekte en/of gebrek.
Na een aparte intake met beide partijen werd duidelijk dat er diverse voorvallen hadden plaatsgevonden. Kwesties die door de betrokkenen verschillend werd beleefd en die tot veel boosheid en onbegrip hadden geleid. Op de vraag of ‘het probleem’ oplosbaar was reageerde ieder voor zich positief. Het werd duidelijk dat er over de punten functioneren, inzet en respect voor elkaar, ruimte was om gezamenlijk in gesprek te gaan. En dus..

Dat gesprek ging goed. Beiden voelde zich vrij om emoties te uiten en te zeggen wat zij wilden zeggen. Van ‘zeer boos’ gingen we langzaam maar zeker naar het moment dat er naar elkaar geluisterd werd. Uiteindelijk werd duidelijk wat het probleem was, de oorzaak hiervan en hoe dit opgelost kon worden. Ook werd er gesproken over de omgangsvormen binnen de organisatie en over concrete stappen voor de toekomst . Er werden dankwoorden naar elkaar uitgesproken en handen geschud. De spanning van het begin was volledig verdwenen.

Na een week gingen wij nogmaals in gesprek. Partijen kwamen nog meer tot elkaar en de afspraken werden middels een overeenkomst getekend op het kantoor van de werkgever.
En toen gebeurde het volgende. Na twee weken kreeg de werkgever een bericht van een hulpverlener die stelde dat de werknemer niets had bereikt met de mediation en dat er nog steeds sprake was ‘van een probleem’. Op dat moment denk je als mediator “wat heb ik gemist?”.

Dit is nu typisch zo’n situatie die wij bijvoorbeeld tijdens een intervisie met collega mediators bespreken. Via verschillende methodes wordt een casus doorgenomen waarbij overigens geen enkele link kan worden gelegd naar de personen of bedrijven waar het om gaat. Ons doel is te achterhalen hoe de mediation is verlopen en waar het mogelijk mis kan zijn gegaan.

Geslaagd of niet? Partijen bepalen dit zelf, wij als mediator,
kunnen niet meer dan ons uiterste best doen.