Geen mediation en boos uit elkaar

Onlangs kreeg ik te maken met een werksituatie waarbij de werkgever geen mediation wilde.  Hieronder een toelichting waardoor ik van mening ben dat mediation echt zinvol was geweest. In deze situatie hadden de werkgever en werknemer al enkele jaren tot volle...

Denk ‘niet’

Denk ‘niet’ Hoe komt het toch dat we zo vaak over het woord NIET heen lezen, of het zelfs volstrekt niet lijken te horen? De verklaring is simpel: we kunnen ons geen visuele voorstelling maken van ‘niet’. Het is geen zelfstandig naamwoord of werkwoord en als het wordt...

Humor in mediation

Humor in Mediation kan dat? Jazeker, zij het met mate en op gepaste wijze. Partijen moeten vanzelfsprekend wel het gevoel hebben dat de mediator hen én de kwestie die op tafel ligt, serieus neemt. Toch kan enige subtiele humor de lucht klaren en partijen een adempauze...

Situationeel arbeidsongeschikt

Situationeel arbeidsongeschikt Een situatie die regelmatig voorkomt. Er is spanning op de werkvloer, de werknemer meldt zich ziek en de werkgever schakelt de arbodienst in. De bedrijfsarts geeft, na het gesprek met de werknemer, aan dat er geen medische oorzaak is...

Mediation geslaagd of niet?

Mediation geslaagd of niet? Bij de vraag: ‘Lukt elke mediation?’ behoort feitelijk de vraag wanneer een mediation geslaagd is. Als voorbeeld schetsen wij een situatie waarvan wij nog steeds denken “waar ging het mis?” Een werknemer, die zich had ziekgemeld, werd naar...