Conflicten op de werkvloer

Conflicten op de werkvloer Daar waar mensen samenwerken kunnen er kleine of grotere conflicten ontstaan. Denk aan irritaties doordat collega’s regelmatig te laat komen, roddelen over een collega, bij fouten naar de ander wijzen of dreigende taal gebruiken. Daarin...

Denk ‘niet’

Denk ‘niet’ Hoe komt het toch dat we zo vaak over het woord NIET heen lezen, of het zelfs volstrekt niet lijken te horen? De verklaring is simpel: we kunnen ons geen visuele voorstelling maken van ‘niet’. Het is geen zelfstandig naamwoord of werkwoord en als het wordt...

Humor in mediation

Humor in Mediation kan dat? Jazeker, zij het met mate en op gepaste wijze. Partijen moeten vanzelfsprekend wel het gevoel hebben dat de mediator hen én de kwestie die op tafel ligt, serieus neemt. Toch kan enige subtiele humor de lucht klaren en partijen een adempauze...

Situationeel arbeidsongeschikt

Situationeel arbeidsongeschikt Een situatie die regelmatig voorkomt. Er is spanning op de werkvloer, de werknemer meldt zich ziek en de werkgever schakelt de arbodienst in. De bedrijfsarts geeft, na het gesprek met de werknemer, aan dat er geen medische oorzaak is...

Mediation geslaagd of niet?

Mediation geslaagd of niet? Bij de vraag: ‘Lukt elke mediation?’ behoort feitelijk de vraag wanneer een mediation geslaagd is. Als voorbeeld schetsen wij een situatie waarvan wij nog steeds denken “waar ging het mis?” Een werknemer, die zich had ziekgemeld, werd naar...

Ongelijke strijd of toch niet?

Voorbeeld uit de Mediation praktijk: Ongelijke strijd of toch niet? Aan tafel zaten een leidinggevende en een werknemer. De werknemer ging ervan uit dat het doen van “zijn verhaal” geen nut had. In zijn beleving zou de leidinggevende gelijk krijgen doordat die meer...